A piliscsabai Céh Egyesület 1991. október 11-én alakult, célja volt, hogy az évszázados hagyományokat folytatva egységes hátteret teremtsen az iparosoknak, termelőknek, kereskedőknek, vállalkozóknak érdekképviseletük és közösségi tevékenységük összehangolásában. Első elnöke PFEIFFER JÁNOS volt, akit a 21 alapító tag választott meg. Ha a kívülálló kissé kritikusan szemléli a piliscsabai egyesületet, azt láthatja, hogy az eltelt időben érdekképviselet terén talán nem voltak elég következetesek a közösség asztalán megjelenő eredményeik miatt azonban nincsen szégyenkezni valójuk, sőt...

Kronológiai sorrendben lássuk a tényeket.

1992 tavaszán lebontották a jelen legi céh-épület mellett álló, a műemléki területet elcsúfító ólakat, sufnikat és bódékat. Az építési törmeléket elszállították.

1993-ban elkezdték az épület teljes felújítását, a jelenlegi nagyterem és a hozzá tartozó helységek átépítését. Ez a munka 1995-ig húzódott el. Az átadást követően a Céh Egyesület az épületegyüttest folyamatosan, díjtalanul használatba adta a magyar, német, roma néptánc- és kulturális csoportoknak, a különböző piliscsabai nemzetiségeknek, óvodáknak, iskoláknak, nyugdíjasoknak, civil egyesületeknek, rendezvények lebonyolítására.

1998-ban a céh-tagok a Plébánia teljes felújítását térítésmentesen kivitelezték.

1999-ben felajánlásból korszerűsítettük a katolikus nagytemplom világítási hálózatát,új korszerű világítótesteket szereltünk fel.

2000-ben felajánlásból korszerűsítettük a nagytemplom hangosítását, új erősítőt,mikrofonokat,hangszórókat helyeztünk el.

2001-ben kezdődött a jelenlegi Falumúzeum és Információs Köz- pont épületének részleges bontása. Külső segítség nélkül a Céh Egyesület pályázatot készített és adott be a rekonstrukcióra.

2002-ben 27 millió forint összeget nyertek az említett pályázaton, melyhez tartozó önrészesedésből 3,5 millió forintot a vállalkozók saját pénzükből adták össze, és elkezdték a kivitelezést. A munka befejezésekor a teljes bekerülési összeg 42 millió forintot tett ki, mely összeg és a 27 millió forint közötti különbözetet a céh egyesületi tagok ingyenesen végzett szakipari munkái jelentették. Az épület átadására 2003. június 14- én került sor, és itt alakították ki később a jelenlegi Falumúzeumot, kiállítótermet és Információs Köz- pontot. Ehhez tartozott a szilárd burkolatú parkolók, járda megépítése, a külső árok tisztítása és kövezése.

2004-ben kerítettek sort az Egyetem utcai játszótér teljes fel- újítására.

2005-ben közös munkával elkészítették a Református Templom díszkivilágítását.

2006-ban 1,5 millió forintértékben elkészítették a Piliscsaba főutcáit ékesítő karácsonyi dísz- kivilágításokat, melyet azóta min- den év végén a falu rendelkezésére bocsátanak. Ehhez hasonlóan folytatja évente a Céh Egyesület a Templom tér feldíszítését, faház- telepítését, az éjféli mise utáni szeretet-vendéglátáshoz.

2007-ben a céh-tagok elkészítették és átadták felajánlásként a Magdolna-völgyi fedett buszmegállókat. Szintén 2007-ben került sor a Csaba-kert járdaépítésére, ottani tereprendezésre és a később felállított kandeláberekhez az elektromos hálózat kiépítésére.

2007-ben szerelték fel az Egyetem utcai játszótér világítását, 2008-ban ide biztonsági kamerákat is telepítettek. A felsoroláshoz hozzátartozik, hogy az egyesület fennállása óta önkormányzati, oktatási, szociális célú épületek javítási, felújítási szakipari munkáit díjazás nélkül végezte.

2009-ben fűtési korszerűsítést végeztünk az egyesületi épületünkben, felújítottuk a konyha részt, bekötöttük a csatornát az épületbe,az előtér új burkolatokat kapott.

2013-ban Épületünkben kicseréltük a külső nyílászárókat.

2014-ben Épületünkben bútort készíttettünk, hűtőt vásároltunk.